Ordo Arcani Diaboli

"Wszystko z buntu powstało, wszystko jest buntem i przez bunt zostanie zniszczone."

~ Oratio Draconis

Ordo Arcani Diaboli jest inicjacyjno-misteryjną organizacją religijną opierającą swą działalność i filozofię na naukach satanizmu tradycyjnego i Czarnej Gnozie. Aktywność Zakonu manifestuje się poprzez heretyckie praktyki o charakterze magiczno-rytualnym, podążenie Ścieżką Poznania w kierunku osiągnięcia Samoświadomości oraz wykraczanie poza wszelkie normy i ramy systemu. Prezentując postawę buntowniczą i antysystemową stawiamy na pierwszym miejscu na nieograniczoną Wolność jednostki oraz dążenie do osiągniecia satanistycznej Gnozy. W naszym paradygmacie nie ma przestrzeni na takie postawy, jak podporządkowanie, uległość czy tchórzostwo, a kosmiczny porządek świata uznajemy za więzienie dla prawdziwego Ducha oraz drogę iluzji.

Celem Zakonu jest umożliwienie Poszukującym wglądu w Tajemnicę Diabła i wskazanie drogi do prawdziwej Wolności. Doktryna Zakonu oparta jest na idei satanistycznego Buntu, który członkowie organizacji widzą w każdym aspekcie życia i śmierci. Bunt jest domeną Szatana - Pana Życia i Śmierci, jedynego Boga, który od początku istnienia rządzi światem. Szatan jest Mistrzem i Nauczycielem Członków OAD i prowadzi ich do jedynego Źródła Czystej Duchowości - do Czarnej Bogini.

Zakon Arcanum Diaboli obejmuje dwa kręgi wtajemniczenia:

  • Krąg Czarny (wewnętrzny, hermetyczny) ten krąg stanowi Kowen Arcanum Diaboli  - nie można do niego dołączyć. Jeśli Krąg Czarny uzna, że ktoś z Czerwonego Kręgu rokuje i może przejść na kolejny etap, to się z nim skontaktuje i zaproponuje współpracę.
  • Krąg Czerwony (zewnętrzny) to krąg, do którego może dołączyć każdy, kto poszukuje Szatana, wystarczy, że napisze do nas email i wypełni ankietę. Po odesłaniu ankiety i pozytywnym rozpatrzeniu otrzymuje wiadomość zwrotną i dalsze instrukcje.

Od Członków Ordo Arcani Diaboli nie są pobierane żadne opłaty ani składki członkowskie. Wstąpienie w progi Ordo Arcani Diaboli jest równoznaczne z otworzeniem się Przekaz Smoka i duchowym połączeniem się z Jego Świadomością. To, najak bardzo podatny grunt spadnie nasienie Diabła, okaże się z czasem. Członkowie Czerwonego Kręgu po dołączeniu do Zakonu mogą liczyć na dostęp do materiałów pisanych i wsparcie Mentora w pracy nad kształtowaniem Satanistycznej Świadomości.

Kowen Czarostwa Satanistycznego
Arcanum Diaboli to rytualna grupa o strukturze kowenu, zajmująca się mroczną duchowością i praktykująca Czarną Magię. Założona w 2017 roku powstała z przekształcenia dwóch innych, działających wcześniej, kowenów zajmujących się lewościeżkowym Czarostewm Tradycyjnym oraz Brytyjskim Wicca Tradycyjnym (BTW). Praktyki Arcanum Diaboli splatają stare inicjacyjne tradycje brytyjskich Czarownic oraz Mroczną Tradycję Zakonu Dziewięciu Kątów. Satanologia grupy oparta jest na Przekazie Smoka, który Arcykapłanka kowenu otrzymała od Istoty z Ciemności podczas Samhain w 1993 roku czytaj dalej...
Oratio Draconis (poemat)

Posłuchaj słów Moich
Z Pustki zrodzonych
Zrodzonych
A nie stworzonych
Głuchą Ciszą utkanych
Wichrem wytrawionych czytaj dalej...

Czarostwo Tradycyjne
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bowiem nie ma jednego Czarostwa Tradycyjnego. Mianem tym określa się zbiór wielu tradycji z całego świata.
W Europie najbardziej znane jest Czarostwo Tradycyjne kornwalijskie, spopularyzowane dzięki takim postaciom jak Robert Cochrane, Paul Huson, Joe Wilson, Robert Graves i Victor Anderson a także E. J. Jones, Michael Howard, Nigel Jackson, Nigel Pennick, Daniel Schulke oraz Andrew Chumbley czytaj dalej...
~ Arcanum Diaboli ~